Hopp til innhold

Kildesortering

Kildesortering her i landet har i lang tid fått mye fokus, det er noe mange begynte med for flere år siden og det er mange som fortsatt gjør det. Det kildesortering er, er at produsentene sorterer forskjellig avfall og avløpsvann fra hverandre. Men den viktigste delen er det faktisk forbrukerne selv som gjør, søppelet må sorteres allerede i huset, på kontorer og andre arbeidsplasser. De fleste har vel sett at det finnes slike store containere i ulike farger som har blitt markert med tekst. Noen skal man kaste plast i, noen skal man kaste farget glass i, noen er til klart glass og det finnes enda flere ulike kategorier. Det som er hele poenget med kildesortering er at man skal tilrettelegge for materialegjenvinning og deretter kunne gjenvinne avfall. Når man kildesorterer vil man sortere avfallet i alle disse ulike typene, helt ut fra hva søppelet er laget av eller hva det består av. I de aller fleste norske kommuner kan man levere både glass, metall, elektrisk og elektronisk avfall, kartong, papir, papp, plast, matavfall og avløpsvann hver for seg. Dersom dette blir gjort på en ordentlig måte og gjennomført riktig, vil det si at man kan gjenvinne ved at man bruker avfallet som en råvare. Enten kan man gjøre dette helt eller som en del av en produksjon av nye varer. Dermed vil man kunne bruke det samme materialet om og om igjen, og ressursene holdes i et kretsløp. Da slipper produsentene at de må hente ut helt nye ressurser.

Kildesortering i Norge og hvor viktig det er

art-89198_1280Det er dessverre ikke alle land som er like flinke når det kommer til kildesortering. Her I Norge er det de ulike kommunene som har ansvaret for kildesortering, det er derimot mange av kommunene som samarbeider med hverandre om denne oppgaven. Dette gjør at ordningen for når og hvor ofte kildesorteringen blir hentet variere noe fra kommune til kommune. Det har derimot blitt etablert ulike selskaper som skal administrere ordningene for emballasjen og avfallet som blir samlet inn. For eksempel er det Grønt Punkt Norge AS som administrerer både plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong. Selve kildesorteringen er derimot knyttet til VA- sektoren. Likevel er det utrolig mange som tviler på at det er noe poeng i kildesortering. Man både bretter, skyller og sorterer absolutt alt av emballasje og legger i ulike poser og i containere. Faktisk blir mer enn en tredjedel av avfallet fra hjem rundt i Norge gjenvunnet til helt nye materialer og gjenstander. I 2013 var det utrolig 880 000 tonn med avfall fra hus og hjem som ble gjenvunnet, med et tall som det bør man egentlig allerede ha blitt overbevist om at det absolutt er viktig. Faktisk blir det sett på som like viktig med gjenvinning som med miljø. Andre tall viser at på 30 år ha avfallsmengden per nordmann økt med over 85%, og den øker stadig vekk. Dette snudde derimot i 2009 da det tallet endelig gikk ned for første gang siden 1992.

Privacy Policy