Hopp til innhold

Hva slags mat er miljøvennlig – og hva er ikke like bra?

Det kan nok kanskje høres litt merkelig ut med miljøvennlig mat, for all mat er noe vi får i oss, deretter blir vi mette og tilfredse. Det stopper derimot ikke der, før maten havner på tallerkenen vår enten det er hjemme eller på restaurant på det gjennom en nokså lang prosess. Det er her man kan se om maten man spiser er miljøvennlig eller ikke. Det kan derimot fortsatt være en del uenigheter om akkurat hva miljøvennlig mat vil si, og hva som får maten til å være miljøvennlig eller ikke. Noen vil si at måten maten har blitt dyrket eller fremstilt på sier hvor miljøvennlig den er, mens andre vil kanskje si at all kortreist mat er den mest miljøvennlige maten. Andre vil si seg helt uenig i begge disse påstandene og si at kortreist mat ikke nødvendigvis betyr miljøvennlig mat og at det er økologisk mat som virkelig er miljøvennlig. Et annet spørsmål man kan stille seg er hvor miljøvennlig produksjonen av mat i Norge egentlig er. Det er utrolig mange spørsmål rundt et tema som dette, noe kan man få svar på mens annet vil det være diskusjoner om i lang tid fremover.

Hvordan skal man vite hva miljøvennlig mat er?

compote-428111_640Det aller første man kan tenke på er om man kan få tak i denne maten uten at man må sette seg inn i bilen sin, det starter faktisk allerede der. Kjører man til butikken for kun en liten ting eller en kjapp handletur som ikke har blitt planlagt, vil bilen slippe ut unødvendige utslipp bare for et måltid. Dette kan man planlegge bedre, heller kjøre ned til butikken en gang i uken og handle inn til hele ukens måltid. Da vil bilen bruke mindre drivstoff per måltid i tillegg til at man sparer tid. Deretter kan man se på hvor maten faktisk har blitt produsert, om man kjøper mat som har blitt produsert nærmest mulig vil det absolutt være miljøvennlig. Igjen vil dette gå på transport og ikke minst hvor fersk maten er. Lokale grønnsaker, eller i det minste europeiske. Det stopper heller ikke der, som nevnt allerede er økologisk mat absolutt noe som vil betegnes som miljøvennlig mat. Dersom man handler inn økologisk mat vil dette forminske spredningen av giftige kjemikaler og kunstig gjødsel i naturen. Det kan nemlig forurense både havet, sjøen og mindre innsjøer som det hadde rent ut i. Dersom man handler inn økologisk mat vil man i tillegg unngå at man selv får i seg rester av de kunstige stoffene. Det er nemlig hva man spiser som har aller mest å si for miljøet, mer enn hvor langt maten har reist, det kan man se på som et pluss. Andre bevisste valg man kan ta for at maten skal være miljøvennlig er spise mest mulig frukt, grønnsaker, bønner og lignende da dette sparer mer energi enn når man tilbereder fisk og kjøtt. Til sist bør man absolutt ha en oversikt over hva slags dyr og fisk som er utrydningstruet før man spiser det.

Privacy Policy