Hopp til innhold

Hva slags levestandard tåler kloden?

Det er et helt ubønnhørlig faktum at vestlig levestandard ikke kan opprettholdes samtidig som klimaet taes vare på – i alle fall ikke dersom man er opptatt av at alle mennesker skal ha et anstendig og meningsfylt liv. I det store og det hele er det vestlige konsumet altfor stort til at jordkloden vil tåle det. Derfor er det de fremtidige generasjonene som må ta konsekvensen av våre vaner og vårt store forbruk. Bare det at det å reparere noe blir mer og mer uvanlig i den vestlige verden sier noe. I dag er det veldig ofte billigere å kjøpe nytt enn å fikse det man allerede har, og reservedeler til diverse dingser er ofte nesten helt umulig å få tak i.

Nordmenn trenger 2,7 jordkloder

earthPå nettstedet Globalis' sider kan man trykke på hvert enkelt land for å finne ut hvor mange jordkloder vi trenger dersom hele verdens befolkning skal ha en levestandard som tilsvarer dette landet sitt forbruk per innbygger. Hvis vi går inn på siden til Norge ser vi at dersom alle skulle forbruke like mye som det Ola og Kari Nordmann gjør ville vi måtte hatt 2,7 jordkloder for å gjøre dette mulig. Man må altså enten mene at det er rettferdig at noen sulter mens vi lever som vi gjør, eller så må man mene at nordmenn sitt forbruk må ned. Svenskene er dog enda verre enn oss. Hvis alle skulle fulgt dem måtte vi hatt 3,6 jordkloder.

Hvilke land er mest fornuftige?

Når vi skal vurdere hva slags levestandard som er akseptabel både for kloden og for menneskeheten er det viktig å huske på at det kan være store forskjeller innad i et land. Om et land sitt forbruk krever 0,9 jordkloder betyr ikke det at alle i det landet lever slik – noen lever i luksus, mens andre lever i dyp fattigdom. Så når vi ser at gjennomsnittlig levestandard i Iran krever 1,2 jordkloder betyr ikke det nødvendigvis at alle må forbruke litt mindre enn hva som er vanlig i Iran, men at det finnes en overklasse der som forbruker såpass mye at deres livsstil får landet til å bikke over. Likevel kan disse statistikkene gi oss en viss pekepinn rundt hvilken levestandard som er bærekraftig. Land som Algerie, Egypt, Marokko og Tunisia ser ut til å ha funnet den riktige balansen. Disse landene, som alle ligger i Nord-Afrika, har et forbruk som krever fra 0,8 til 1 jordklode.

Privacy Policy