Hopp til innhold

Fakta om ulike miljøorganisasjoner

Miljø er noe vi alle bør være opptatte av, det er noe man lærer allerede på barneskolen. Noen vil heldigvis huske på dette og ta det med seg inn i fremtiden sin og lærer det videre til de rundt seg og til og med til sine egne barn. Andre ser dessverre ikke hvor viktig miljøet faktisk er for oss mennesker, vi er faktisk fullstendig avhengig av hva slags miljø vi befinner oss i og at miljøet blir tatt godt vare på. Heldigvis finnes det en rekke ulike organisasjoner som sørger for at fakta om miljøet kommer ut til alle de som sitter hjemme og kanskje ikke har alle sine fakta på plass. Kanskje man bare trenger en liten oppdatering, en påminnelse eller en oppfordring for at man skal igjen kunne tenke på miljøet og hvordan vi mennesker påvirker det hver eneste dag. Det finnes både internasjonale miljøorganisasjoner og vi har selvfølgelig noen norske organisasjoner. I tillegg til dette kan man selvfølgelig selv bli med i en miljøorganisasjon dersom man virkelig vil ta del og være kanskje påvirke både nærmiljøet og miljøet i hele landet. Noen av de mest kjente internasjonale miljøorganisasjoner er sånn som FN sitt miljøprogram, World Wide Fund for Nature og Greenpeace. Her i Norge er noen av de største og mest kjente miljøorganisasjonene Grønn Hverdag, Framtiden i våre hender og Norges Miljøvernforbund.

Noen av Norge sine organisasjoner

NMF_sortskriftNorges Miljøvernforbund ble etablert allerede i 1993 og de har i dag over 1 500 betalende medlemmer, i tillegg er mange av disse aktive i organisasjonen, noe som selvsagt er utrolig viktig. Det som Norges Miljøvernforbundet står for er at de vil kunne drive aktivt og effektivt miljøvern mot de politikerne som kanskje tviler på deres uttalelser. I tillegg vil de kunne tilby rådgivning innen miljøvern og være en faglig «tungvekter». Noe av det de virkelig satser stort på er blant annet elektromagnetisk stråling, avfallsortering og fiskeoppdrett. Norges Naturvernforbund er et annet flott organisasjon som ble etablert helt tilbake i 1914, de er faktisk Norges aller eldste i tillegg til største natur- og miljøvernorganisasjon. Norges naturvern er i tillegg til dette engasjert i flere internasjonale nettverk og representerer Norge i verdens største nettverk av miljøorganisasjoner, Friend of the earth.

Internasjonale miljøorganisasjoner

IUCN logo 340x340Opptil flere av de ulike miljøorganisasjonene her I Norge er selvfølgelig en del av de større og internasjonale organisasjonene. Men det finnes selvsagt en rekke andre organisasjoner som virkelig har vokst i løpet av årene og har påvirket utrolig mye. Et godt eksempel er Species Survival Commission, også kjent som SSC. Disse er et organ som er inne i IUCN og er med på å vurdere ulike arter rundt i verden som skal havne på IUCN sin røde liste over utrydningstruede arter. World Wide Fund for Nature er et annet stort organisasjon som mange mest sannsynlig kjenner igjen som WWF. De har et nettverk som finnes i over 100 land og de ble etablert allerede i 1961. I dag har WWF over utrolig 1 300 ulike prosjekter pågående over hele verden. Dette sammen med deres 4 000 ansatte og nesten 5 millioner medlemmer gjør at de er en av de største organisasjonene innen miljø.

Privacy Policy